»менни дни през ќктомври

ќгн€н ƒонев е изпълнителен директор на —офарма от месец октомври 2000 година.  акво и защо ни съветва той?  †ї bg.wikipedia.org