»менни дни - обичаи и честване на имен ден

»менни€т ден е личен празник, честван при православните христи€ни и католическите христи€ни.
»менни€т ден се чества на календарни€ празник от който произлиза, или с който е свързано името на човек. Ќай- често празникът е посветен на определен светец. ’ристи€нските празници са често свързвани с плодородието или прехода от едно към друго време.
¬ миналото »менни€ ден не е бил познат по нашите земи, вместо него се е празнувал обича€т —ветец или —топанин. ¬ последствие преминава в днешни€ »мен ден.
ќще с раждането си човек получава име от своите родители. ¬ името се влагат различни идеи, предпочитани€ и пожелани€. Ќай- често изборът на име на дете до гол€ма степен е повли€н от традициите. ѕървородното дете е кръщавано на н€кой от родителите на бащата, а по обичай второто дете носи името на н€кой от родителите на майката.
»мето на всеки, макар и да не е уникално, служи за представ€не на човека пред света.

»ћ≈ЌЌ»“≈ ƒЌ» ќ“ ¬—≈ » ћ≈—≈÷